Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Bijna 10.000 euro schuld per melkkoe in 2012

19 januari 2016

In 2012 bedroeg de gemiddelde schuld per melkkoe 9.800 euro. Alle melkveehouderijbedrijven samen hadden een schuld van 18,1 miljard euro. Dit is 51 procent van het balanstotaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de cijfers blijkt dat in 2012 alle landbouwbedrijven samen een schuld hadden van 42 miljard euro. Per landbouwbedrijf lag het vreemd vermogen gemiddeld op 6 ton.

Melkveehouder niet de meeste schuld
De melkveehouderij had in 2012 het grootste aandeel vreemd vermogen in de primaire agrarische sector. Toch hadden melkveehouders verhoudingsgewijs niet de meeste schulden. Tuinbouwbedrijven (85 procent) en hokdierbedrijven (71 procent) zaten met een veel hoger aandeel vreemd vermogen per bedrijf. Akkerbouwbedrijven hadden in 2012 met 37 procent de minste schulden.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling