Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Duurzaamheid melkveehouderij neemt toe

13 januari 2016

De Nederlandse melkveehouderij zet forse stappen op het gebied van duurzaamheid. Zo is in 204 het antibioticagebruik met een vijfde teruggebracht.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen. De resultaten zijn maandag naar buiten gebracht.

Onder de actiewaarde 
De daling van het antibioticagebruik met 20 procent volgde op een teruggang met 25 procent in 2012. In 2014 zat 99 procent van alle melkveebedrijven onder de actiewaarde van de stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.

De afgelopen jaren is in de hele zuivelketen het brandstofverbruik per kilo melk gedaald. In de zuivelfabrieken gaat het om 24 procent minder brandstofgebruik per kilo melk in 2014. Op de melkveebedrijven bedroeg de daling 7 procent; 

Koe wordt ouder 
Melkkoeien worden de laatste jaren wat minder snel geruimd. In 2014 was de gemiddeld leeftijd van een melkkoe 5 jaar, 8 maanden en 27 dagen. Dat is16 dagen dan in 2011.


Door een toename van de melkproductie met 6,8 procent nam de emissie van broeikasgassen in 2014 toe met 6,5 procent. In 2014 werden in Nederland 1,24 CO2-equivalenten geproduceerd per kilogram melk.

Bron: Nieuweoogst.nu

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling