Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Naast fosfaat ook hogere emissies ammoniak en CO2 door groei

30 december 2015

In 2014 is door de groei van de melkveestapel niet alleen de fosfaatexcretie toegenomen, maar ook steeg de emissie van ammoniak en CO2. Wel realiseerde de sector een lager brandstofverbruik per kilo melk, daalde het antibioticagebruik en steeg het gebruik van verantwoorde soja.

Dit blijkt uit een rapport van LEI Wageningen UR, in opdracht van de de Duurzame Zuivelketen. De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland en valt onder ZuivelNL.

16 procent lagere ammoniakemissie nodig
De ammoniakemissie steeg van ruim 50 miljoen kilo in 2011 naar 54,1 miljoen in 2014. Door deze ontwikkelingen is de in 2020 nagestreefde 5 miljoen kilo reductie ten opzichte van 2011 (NZO en LTO Nederland, 2013) in 2014 nog niet gerealiseerd. In 2014 ligt de emissie zelfs bijna 4 miljoen kilo hoger dan in 2011. Voor het realiseren van het doel in 2020 is een verlaging van 9 miljoen kilo (16 procent) nodig ten opzichte van 2014.

Uit het rapport blijkt dat door de toename van de melkproductie van 6,8 procent, de emissie van broeikasgassen zijn toegenomen naar 1,24 CO2-equivalenten geproduceerd per kilogram melk. Dit is 6,5 procent hoger dan tijdens de nulmeting in 2011.

Lager brandstofverbruik
In de periode 2012 tot en met 2014 is een forse daling in het primair brandstofverbruik per kilogram melk gerealiseerd. Bij de melkverwerking gaat het om 24 procent minder brandstofgebruik per kilo melk en de melkveehouderij realiseerde 7 procent minder verbruik.

Het antibioticagebruik is in 2014 met 20 procent gedaald, nadat eerder in 2012 al een daling van 25 procent had plaatsgevonden. 99 procent van de melkveebedrijven zat in 2014 onder de actiewaarde van de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit.

Het aandeel verantwoord geteelde soja is in de periode 2011 tot 2014 toegenomen van 4 procent tot 50 procent. De doelstelling is om in 2020 op 100 procent verantwoorde soja uit te komen.

Toename levensduur
Ook blijkt uit het rapport dat de gemiddelde levensduur van melkkoeien in 2014 is gestegen. De levensduur was 5 jaar 8 maanden en 27 dagen. Dit is 16 dagen hoger dan tijdens de nulmeting in 2011.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling