Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Aantal bedrijven met weidegang stabiel

18 december 2015

Het aantal melkveebedrijven waar koeien in de wei lopen, is in het afgelopen seizoen nagenoeg stabiel gebleven. Dat meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

In weideseizoen 2015 paste 78,3% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. Dat is 0,5% meer ten opzichte van een seizoen eerder. Daarmee lijkt de sector erin geslaagd de dalende trend van de afgelopen jaren te stoppen.

80% weidegang in 2020

In 2012, het jaar waarin het Convenant Weidegang werd gesloten, paste echter nog 81,2% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. Binnen de Duurzame Zuivelketen is als doel gesteld dit niveau ten minste te handhaven. Ook staatssecretaris Van Dam zet in op 80% weidegang in 2020.

Marginale daling volledige weidegang

Het percentage bedrijven dat volledige weidegang, minimaal 120 dagen 6 uur per dag, toepast is marginaal gedaald van 70,1 naar 69,8%. Het aantal bedrijven met deelweidegang, waarbij minimaal 25% van het rundvee ten minste 120 dagen per jaar in de wei komt, nam toe met 0,7% naar 8,4%.

Gezamenlijke inspanning werpt vruchten af

Volgens LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij Kees Romijn lijkt het erop dat de gezamenlijke inspanningen van de sector om weidegang te stimuleren hun vruchten beginnen af te werpen. Coöperatievoorzitter bij FrieslandCampina, en tevens voorzitter van de Commissie Duurzame Melkproductie, Piet Boer laat weten dat het gelukt is om de dalende trend een halt toe te roepen, maar dat er nieuwe initiatieven nodig zijn om de weidegang verder te laten toenemen.

Nieuwe initiatieven om weidegang te stimuleren

Om het aandeel weidegang te laten stijgen hebben deelnemers aan het Convenant Weidegang extra maatregelen voor 2016 toegezegd. Zuivelondernemingen als A-ware en Bel Leerdammer verhogen met ingang van 2016 de beloning voor melkveehouders die weidegang toepassen.

Weidecoaches

Ook zal komend jaar het project Nieuwe Weiders van start gaan. Dat beoogt een grote groep melkveehouders,met begeleiding van zogenoemde Weidecoaches, te bewegen hun koeien weer te laten weiden. Ook verwachten de initiatiefnemers veel van de resultaten uit het project Robot & Weiden. Dat leidde het afgelopen jaar tot vijf verschillende concepten voor bedrijven die het automatisch melken willen combineren met weidegang.

Bron: Boerderij.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling