Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Keuze voor voerleveranciers melkvee beperkter

04 november 2015

Nederlandse melkveehouders hebben vanaf 1 januari 2016 een veel beperktere keuze uit voerleveranciers dan nu. Dit dicteren de nieuwe leveringsvoorwaarden die de zuivelindustrie heeft uitgewerkt en die zuivelcoöperaties bezig zijn vast te stellen.

Voer mag mag ingang van het nieuwe jaar alleen nog maar worden gekocht van bedrijven die zich hebben aangesloten bij veevoerorganisatie Securefeed of een gelijkwaardig alternatief. Honderden veelal kleinere bedrijven, ook loonwerkers en over de grens, vallen af.

Alertheid op verontreiniging

De Securefeed-leden leggen de lat qua controle en toezicht op voerkwaliteit flink hoger dan tot nu toe, menen Securefeed zelf en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Verbeteringen zitten onder meer in een betere alertheid op verontreinigingen en een betere communicatie daarover, wordt gesteld. Een recente verontreiniging van zonnebloemkoek werd echter laat ontdekt en stilgehouden.

Bedrijven controleren elkaar

Critici brengen tegen de beweringen van Securefeed en NZO in dat het nieuwe systeem geen einde maakt aan de praktijk van bedrijven die elkaar controleren, met inzet van eigen mensen en die de inzet van vreemde ogen missen. Ook brengt de nieuwe systematiek geen onverwachte controles en transparantie over bevindingen, zoals bij andere controle-organisaties, zoals in de zuivel- en de kalfsvleessector.

Vrees voor handelsbelemmeringen

Vanuit België en Duitsland worden bovendien handelsbelemmeringen gevreesd. De NZO en Securefeed lijken buitenlandse systemen niet op hun inhoudelijke kracht te beoordelen, maar af te serveren op grond van het feit dat deze systemen een wederzijdse erkenning hebben met het te licht bevonden GMP+, zo constateert bijvoorbeeld het Belgische Ovocom.

Onafhankelijk veevoertoezicht België

In België in sinds de dioxinecrisis van begin deze eeuw een zeer sterk en onafhankelijk veevoertoezicht opgezet, dat alle veevoerbedrijven gelijk behandelt. Ook heeft het het voordeel dat er één systeem bestaat, met één kostenstructuur.

In Nederland moeten voerbedrijven nog steeds aangesloten zijn bij GMP+, als een soort basiscertificering. Daar bovenop hebben ze Securefeed nodig (als ze tenminste willen leveren aan melkveebedrijven). Dat betekent ook twee keer betalen.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling