Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Geen meerderheid voor wet weidegang

06 oktober 2015

Verplichte weidegang krijgt vooralsnog geen meerderheid in de Tweede Kamer. In een initiatiefnota dringen SP, GroenLinks en D66 aan op een wettelijke regeling van weidegang. De nota ontbeert voldoende steun voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Geen meerderheid voor wet weidegang
De drie partijen willen dat het niet wordt toegestaan de koe toegang tot de wei te onthouden. Alleen als de PvdA het voorstel steunt, kan het een meerderheid halen. PvdA legt op dit moment de prioriteit bij de afspraken die gemaakt zijn met de sector.

'Zelf beslissen'

SGP, ChristenUnie, VVD en CDA wijzen een wet af. "Boeren zijn goed in staat om zelf te beslissen wat goed is voor hun bedrijven hun koeien", zegt VVD-woordvoerder Helma Lodders.

Haar CDA-collega Jaco Geurts zegt dat een wettelijke regeling de schaalvergroting zou aanjagen. "Als intensieve bedrijven worden gedwongen tot verplichte weidegang, kunnen ze dat vaak alleen realiseren door een schaalsprong te maken."

Belang van convenant weidegang

Woordvoerder Carla Dik-Faber van de ChristenUnie hecht belang aan de afspraak met de sector, het convenant weidegang, waar haar partijgenoot Esmee Wiegman als Kamerlid een voorvechter van was.  "Wij zijn altijd tegen een wettelijke verplichting geweest, ook al spreekt het idee van weidegang ons zeer aan", zegt Dik-Faber.

Twijfels bij argumenten

Zowel VVD als CDA hebben twijfels bij de argumenten die de drie partijen gebruiken voor weidegang. "Er zitten veel kanten aan weidegang", zegt CDA'er Geurts,  "zowel voor als tegen. Het is geen zwart-witverhaal. Als je kijkt naar milieu, arbeid, diergezondheid is er voor beide kanten wat te zeggen. Het CDA wil de keuzevrijheid niet aantasten. Bovendien: verplichte weidegang legt een bom onder de weidemelkpremie."

'Rupsje-nooit-genoeg mag wel eens stoppen'

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf wijst verplichte weidegang ook af: "Na de eisen voor mestverwerking en grondgebondenheid en de fosfaatrechten, mag rupsje-nooit-genoeg wel eens stoppen. Stimuleren is een goede zaak, maar verplichten is een paar bruggen te ver. Het gaat voorbij aan het feit dat veel huisdieren jaloers zijn op de leefruimte van koeien in moderne stallen."

Dijkgraaf: "Het valt me overigens op dat de nota niet consistent is. Enerzijds wordt gezegd dat weidegang economisch voordelig is en anderzijds dat grote bedrijven zonder weidegang bedrijven met weidegang wegconcurreren. De waarheid ligt in het midden. Voor elk bedrijf is het plaatje weer anders. We voelen daarom niet voor het afdwingen van weidegang."

'Weidegang in wet onzinnig'

De coalitie (VVD/PvdA) is verdeeld over het voorstel. VVD'er Helma Lodders is uitgesproken: "Het is onzinnig om weidegang in de wet te regelen. Daar moet de overheid zich zo min mogelijk mee bemoeien." Het voorstel heeft de sympathie van de PvdA, maar de regeringspartij wil eerst zien hoe de afspraken met de sector lopen.

Prachtig symbool Nederlands cultuurlandschap

Sjoera Dikkers (PvdA) zegt dat koeien een prachtig symbool in het Nederlands cultuurlandschap zijn. "Ze horen erbij en ze horen buiten te lopen. De staatssecretaris heeft bij invoering van de melkveewet gezegd dat ze het convenant weidegang zou openbreken en de ambitie naar boven zou bijstellen. Als dat lukt hoeft, er voor ons geen wet te komen. Lukt dat niet, dan zou een wet wel kunnen helpen."

PvdD steunt huidig voorstel niet

De Partij voor de Dieren kan het voorstel in de huidige vorm niet steunen, omdat er een vrijstelling in zit voor bedrijven die nu geen weidegang toepassen. "Maar als het echt de bedoeling van deze partijen is om weidegang te garanderen dan vinden zij in ons een onvoorwaardelijke bondgenoot", aldus fractievoorzitter Marianne Thieme.

LTO: koe hoort in wei, niet in wet

De koe hoort in de wei, maar niet in een wet, zegt LTO Nederland in een reactie op de initiatiefnota. Het is aan de boer om zijn koeien wel of geen weidegang te gunnen, zegt Kees Romein, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij. "We zien veel liever een stimulans, zoals nu in de vorm van een extra vergoeding vanuit de markt voor weidezuivel."

'Juist méér koeien in de wei'

Romijn spreekt tegen dat de trend is dat er steeds meer koeien op stal staan.  "Het CBS becijferde eind vorig jaar, dat in 2013 méér koeien in de wei liepen dan in het voorgaande jaar. De inspanningen van de sector om weidegang voor de koeien te behouden lijken effect te hebben."

Dijksma geen voorstander wettelijke regeling

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft zich tot nu toe geen voorstander getoond van een wettelijke regeling van weidegang.

SP, D66 en GroenLinks bepleiten wet weidegang

Koeien moeten van 1 april tot 1 oktober tenminste 120 dagen minimaal zes uur per dag in de wei. En om dat te realiseren moet het recht van de koe op weidegang wettelijk verankerd worden. Dat willen SP, GroenLinks en D66, zo blijkt uit de initiatiefnota die ze maandag naar buiten hebben gebracht.

Volgens de drie politieke partijen vloeit verplichte weidegang voort uit de gedachte dat dieren hun natuurlijk  gedrag moeten kunnen vertonen.  Grazen en weiden hoort bij het natuurlijk gedrag van de koe, aldus de partijen.

Weidegang is goed voor dierenwelzijn, voor diergezondheid, voor het milieu en voor de boer, aldus de initiatiefnota. Ter onderbouwing worden onderzoeken en bevindingen aangevoerd van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Wageningen Universiteit en Researchcentrum en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Een van de stellingen is dat weidegang minder klauwproblemen en minder mastitisproblemen oplevert en daardoor een lager antibioticaverbruik.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.