Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

'Handel fosfaatrechten funest voor weidevogel en koe in wei'

02 oktober 2015

Vrij verhandelbaar maken van fosfaatrechten is funest voor de weidevogelstand, koeien in de wei en de duurzaamheid in het algemeen.

Dit zei Wouter van der Weijden, directeur van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), tijdens de Weidevogeltop in Amsterdam.

'Industrialisering'

Bij verhandelbaarheid van fosfaatrechten gaan de rechten weg van extensief gebruikte gronden naar extensieve melkveebedrijven met weinig grond. Geleidelijk volgt dan een verdere 'industrialisering' van het platteland. De vrees hiervoor spraken ook andere deelnemers aan de Weidevogeltop uit.

Roep om 'natuurinclusief beheer'

Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties spraken zich uit voor meer 'natuurinclusief beheer', waarbij boeren in ruil voor een vergoeding zorgen voor gevarieerder grasland en meer oog voor weidevogels. Daardoor moet het areaal weidevogelbeheer groeien van de huidige 40.000 naar 200.000 hectare. Dit moet via mozaïekbeheer worden beheerd en tussen het gewone grasland in liggen.

Beheersvergoeding te laag

Probleem bij het natuurinclusieve beheer is wel dat dat de beheersvergoeding volgens de paar boeren die aanwezig waren te laag is. "Voor €200 per hectare trekken we het niet," zei een van hen. Ook zouden consumenten en supermarkten meer moeten betalen voor weidevogelvriendelijke melk.

Kritiek op 'raaigrasboeren'

Natuurorganisaties en ook 'grutto-professor' Teunis Piersma uitten nogal veel kritiek op de 'raaigrasboeren'. Die maken volgens hen dood land. Boeren brachten daar tegenin dat een groot areaal kruidenrijk grasland niet haalbaar is, maar misschien wel meer hectares iets gevarieerder grasland.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.