Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Benut die hap, verdien aan weidegang

15 september 2015

Het mooie weer deze week maakt weiden weer mogelijk en leuk. Gelukkig, want er staat nog volop gras in de wei en het groeit als een tierelier. Ik zeg: benutten die hap! Het gras is wat minder smakelijk maar heeft nog een mooi eiwitgehalte. Elke kg drogestof die de koeien zelf halen is 5-10 ct goedkoper dan een kg ds kuilvoer. Mooi meegenomen, want bij lage melkprijzen moet je kansen benutten om de kostprijs te drukken. 

Heb je de koeien door nattigheid op stal gelaten en laat je nu de deur dicht, dan gaat een groot deel van de financiële winst van weidegang aan je neus voorbij, zo leidt ik af uit een onderzoek van WUR uit 2013: ‘economisch weiden’. Want weidegang is winstgevend, maar dan vooral als je veel weidt. 
Vanaf 600 kg drogestof per koe per jaar begint het voordeel te tellen. 1000 kg en meer is goed haalbaar en zet dan echt zoden aan de dijk: een saldovoordeel van een halve tot een hele euro per 100 kg melk.

De winst haal je met op tijd beginnen en lang doorgaan. Met 60 dagen extra weiden en gemiddeld 5 kg drogestof per dag komt er 300 kg meer rechtstreeks uit de wei. Hieronder de grafiek uit het onderzoek. Het berekende voordeel per 100 kg melk is overigens nog zonder de weidepremie!


 

Uit een analyse van cijfers van robotmelkers met weidegang van dit seizoen(Agrifirm Focus) blijkt dat ze voordeel halen met lagere krachtvoerkosten en meer melkgeld, door de weidepremie en hogere (eiwit)gehaltes. Het voersaldo is ongeveer gelijk aan niet-weiders, maar op grond van bovenstaand onderzoek durf ik wel te beweren dat de veel-weiders onder deze robotboeren een aardig voordeel in de boeken kunnen schrijven.

Het economisch voordeel van weidegang zit in lagere kosten voor krachtvoer en loonwerk. Juist in de herfst rendeert inkuilen het minst, door de matige en wisselende kwaliteit van herfstkuilen. En het verse gras in de wei is een heel goedkope eiwitaanvulling bij het groeiende aandeel stalrantsoen èn het bespaart op N-aanvoer.
In het onderzoek hebben diverse adviesorganisaties doorgerekend met welke maatregelen boeren meer geld kunnen verdienen uit weidegang. Kern is dat je je bedrijf er goed op moet inrichten. De top drie van maatregelen wil ik je hier niet onthouden: 

1. grasopname/dag met 2 kg ds verhogen: €8900,-
2. optimale, op grasaanbod afgestemde bijvoeding: €7800,-
3. vergroten beweidbare oppervlakte (bijv. mais naar veldkavel): €5100,-

Tip: Onze Ierse collega’s noemen het on/off weiden: in de herfst de koeien korter en intensief weiden, door ze ’s morgens hongerig de wei in te sturen. Doe je dat goed, dan vreten ze in drie à vier uur net zoveel als anders in zeven…en dan heb je minder nodeloos heen en weer gesjok en vertrapping. In twee periodes van drie uur nemen de koeien het meeste gras op, maar dat is een erg bewerkelijke variant.

Bron: Stichting Weidegang

 

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.