Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

‘Bemesting grasland tijdig afbouwen’

20 augustus 2015

Veehouders die nu nog dierlijke mest uit willen rijden zijn eigenlijk al te laat. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) adviseert namelijk om voor half augustus de laatste drijfmest op het land te rijden. Dit om een te lange nawerking te voorkomen en de stikstofmineralisatie uit de bodem, en van de eerder gegeven dierlijke mest, te zo efficiënt mogelijk te benutten.

Ook geeft de CBGV het advies om de overige N-bemesting in de vorm van kunstmest af tot uiterlijk 15 september.

Een beperkte stikstofbeschikbaarheid geeft herfstgras met een wat lager Ruw Eiwit-gehalte en een hoger suikergehalte. De koeien vinden dat smakelijker en nemen het beter op, aldus de CBGV.

Te veel gras in winter

Tot 31 augustus mag nog dierlijke mest op grasland worden toegediend. Echter de werking en benutting van de stikstof uit de mest zal volgens de commissie beperkt zijn. „Door de langere nawerking van dierlijke mest komt er ook na oktober nog stikstof vrij waardoor teveel gras staat als de winter begint. Bovendien is er meer risico op N-uitspoeling”, geeft de CBGV aan.

Dierlijke mest past beter in het voorjaar en de voorzomer, stelt de CBGV. „Door dan rekening te houden met werkingscoëfficienten van stikstof over het seizoen kan dierlijke mest maximaal tot waarde worden gebracht. De werking kan tot vier snedes na toediening doorgaan.” De CBGV is een voorstander om als het even kan de mest in opslag te houden voor volgend jaar. Voldoende mestopslagcapaciteit is daarbij een vereiste.

Vocht

In de nazomer en het najaar is de stikstofnalevering relatief hoog uit eerder gegeven mest en organische stof in de bodem door de hoge bodemtemperatuur. Specifiek in deze periode, na de droogte van afgelopen maanden, heeft gras vooral behoefte gehad aan vocht. Met de neerslag van afgelopen dagen zal er volgens de CBGV nog behoorlijk stikstof vrijkomen uit mest en bodem.

In veel gevallen is er slechts weinig stikstof nodig en is dat goed in te vullen met een kleine kunstmestgift die direct werkt. Een kleine gift houdt het gras aan de groei, geeft kroonroest minder kans en zorgt zo voor smakelijk gras, legt de CBGV uit. Kroonroest wordt vooral veroorzaakt door groeivertraging, meestal als gevolg van droogte en soms door een gebrekkige stikstofvoorziening. Het gebruik van kunstmest op graslang mag tot 15 september.

Bemestingsadvies

Het bemestingsadvies voor stikstof op grasland is te vinden in de adviesbasis bemesting op www.bemestingsadvies.nl. 

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling