Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

'10 cent per kilo melk minder'

20 augustus 2015

Het eerste halfjaarresultaat van de melkveehouderij in 2015 toont dat melkveebedrijven bijna 10 cent per kilo melk minder overhouden voor aflossing, rente, pacht en privé.

Dat blijkt uit cijfers van Flynth in Arnhem. Het melkgeld per kilo melk is ruim 10 cent gedaald. Ook de overige opbrengsten zijn een cent per kilo melk lager. Gunstig is dat de voerkosten ook iets minder zijn, net als de overige bedrijfskosten. Uiteindelijk betekent het dat de bruto geldstroom wel nagenoeg 10 cent per kilo melk lager is. Het komt uit op 16,18 cent per kilo melk, tegen 26,01 cent in de eerste helft van 2014. Omgerekend bij een gemiddelde leverantie van 445.000 kilo melk betekent dat €42.000 minder beschikbaar.

Kredietmaximum dichtbij

Op basis van deze resultaten hebben de melkveebedrijven in de eerste helft van dit jaar nog wel aan al hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Nu de melkprijs echter verder wegzakt, lopen bedrijven wel tegen hun kredietmaximum op hun lopende rekening. De kritieke melkprijs, de prijs waarbij men aan alle verplichtingen kan voldoen, ligt volgens Flynth gemiddeld op 37 cent per kilo melk. Daarbij is de variatie tussen de bedrijven echter wel groot. Er zijn bedrijven die aan 30 cent wel genoeg hebben, terwijl andere meer dan 40 cent nodig hebben. Of de melkprijs weer aantrekt hangt af van de combinatie van wereldwijde productie en de vraag of Rusland en China de koopmarkt weer gaan betreden.
 

'Maak een liquiditeitsplan'

Voor de kortetermijnstrategie op het bedrijf raadt Flynth aan dat ondernemers een liquiditeitsplan maken, waarbij een inschatting van inkomsten en uitgaven voor de komende maanden in beeld worden gebracht. Als blijkt dat er een negatief verschil ontstaat tussen opbrengsten en uitgaven kan men er voor kiezen om, in overleg, de rekening-courant te verruimen, te herfinancieren of betalingsregelingen te treffen dan wel aflossingen te verlagen of op te schorten.

'Creëer van een reservepotje'

Voor de lange termijn is het zaak het resultaat van het bedrijf, technisch en financieel, te optimaliseren. Dan houden andere partijen vertrouwen in het bedrijf ook als het een tijdje wat moeilijker is. Verder zou een gezonde financiering ook bestaan uit het creëren van een reservepotje. En bedrijf met een kritieke melkprijs van 35 cent zou, om een jaar lang een melkprijs van 30 cent per kilo melk te kunnen overbruggen, in totaal €50.000 opzij moeten leggen. De vraag is dan wel hoe die middelen ter reservering vrijgemaakt kunnen worden.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.