Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Zestig procent antibiotica gaat naar de uier in Vlaanderen

19 augustus 2015

Van de totale gebruikte hoeveelheid antibiotica op Vlaamse melkveebedrijven gaat 63 procent naar het handhaven van de uiergezondheid. Gemiddeld staan de koeien 7,5 dagen onder behandeling van antimicrobiële middelen.

De resultaten staan te lezen in de brochure ‘Verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij’ die is uitgegeven door MCC Vlaanderen. Door de brochure hoopt het Melkcontrolecentrum veehouders bewust te maken van het gebruik van antibiotica.
Verbetering mogelijk

Nog maar dertig procent van de totale gebruikte hoeveelheid antibiotica heeft de gunstige kleurcode geel, vastgesteld volgens de indeling van het AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België. Meer dan de helft van de producten behoort tot de oranje categorie. Vijftien procent tot de rode of te vermijden producten.
Een pilot op vier melkveehouderijen in Vlaanderen toonde dat een verdere reductie van het antibioticumgebruik mogelijk is. Zo kreeg elke koe gemiddeld 6,4 dagen antibiotica. Twee jaar eerder lag dat cijfer nog op een gemiddelde van acht dagen

Naschrift redactie: Fleckvieh reduceert de dierenartskosten met minimaal 40%. Uiergezondheid en vruchtbaarheid zijn de sterkste gezondheidskenmerken van Fleckvieh.

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.