Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

CBS: Melkprijs voor boer daalde veel harder dan de consumentenprijs

14 augustus 2015

Halverwege 2015 lag de melkprijs flink onder het niveau van een jaar eerder. De consument betaalde 5% minder voor melk en de boer kreeg ruim 30% minder. Deze prijsontwikkeling valt samen met de toegenomen melkproductie en een forse krimp in de exportwaarde van zuivel. De prijsontwikkeling van melk bij de boer laat al jaren grote fluctuaties zien. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De melkprijs voor de consument is in juni 2015 gedaald met 5% in vergelijking met één jaar eerder. De producentenprijs daalde in deze periode met 7,2%. Het sterkst daalde de melkprijs met 30,4% bij de boer. De melkprijs in de winkel wordt niet alleen bepaald door de melkprijs bij de boer en de producentenprijs. Andere factoren zoals transportkosten en langlopende contracten met supermarkten spelen ook een belangrijke rol.

De exportmarkt voor zuivel is volop in beweging. De zuivelexport naar Rusland is vrijwel opgedroogd terwijl de omzet van de zuivelexport naar China steeg. Niettemin daalde de totale exportwaarde van zuivel in de eerste 5 maanden van 2015 met ruim 10% ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. De exportwaarde naar Duitsland lag bijna 100 miljoen euro lager, hier tegenover stond een plus van ruim 40 miljoen naar China.

De melkproductie is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. De melkaanvoer is vooral in mei 2015 sterk gestegen. De melkaanvoer was in deze maand 72 miljoen kilogram hoger dan één jaar eerder. De hogere melkaanvoer in deze periode komt vooral doordat het melkquotum per 1 april 2015 is afgeschaft.

De consumentenprijs en producentenprijs van melk laten vanaf 2005 ongeveer een gelijke ontwikkeling zien. Alleen in 2009 en 2010 fluctueert de producentenprijs een stuk meer dan de consumentenprijs. De prijsontwikkeling van melk bij de boer laat grote schommelingen zien. In november 2007 piekte de prijs naar 42,83 euro per 100 kilogram. Vervolgens dook de prijs naar beneden in juni 2009 naar 19,45 euro per 100 kilogram. Dit patroon lijkt zich nu weer te herhalen. In november 2013 was er een piek van 44,85 euro per 100 kilogram. De afgelopen maanden gaat de prijs bij de boer flink omlaag. Echter was in juni 2015 het diepe dal van juni 2009 niet bereikt.

Bron: agriholland.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.