Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Intensiteit van weiden beinvloedt druk op milieu niet

04 augustus 2015

De intensiteit van beweiden heeft geen invloed op het niveau van milieubelasting. Dat blijkt uit onderzoek van LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid).

Van 125 melkveebedrijven op zandgrond  is de intensiteit van beweiden vastgesteld. hierop zijn de bedrijven ingedeeld in vier groepen. De intensiteit van beweiden wordt uitgedrukt in GVE-beweidingsuren per hectare. Daarin tellen de beweidingsuren van alle vee mee. De klasse met het laagste aantal uren biedt dus (bijna) geen weidegang.Voor de milieubelasting is gekeken naar de overschotten stikstof en fosfaat per hectare en het nitraatgehalte in het grondwater. Hierbij is teruggekeken naar resultaten over de periode 2009-2012.

Op gelijk niveau

Het blijkt dat  zowel de fosfaatoverschotten als de stikstofoverschotten in alle vier groepen op gelijk niveau liggen. Ook de nitraatconcentraties van de vier groepen lopen nauwelijks uiteen. Op de intensieve bedrijven is wel een grotere aanvoer van mineralen, maar ook een hogere afvoer. Het bestaande inzicht dat beweiden leidt tot meer uitspoeling van nitraat is door dit onderzoek niet bevestigd. Op dit moment voert LMM nader onderzoek uit om eventueel verklarende variabelen als grondwaterdiepte en percentage mais verder uit te diepen.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.