Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Melkprijs onder 30 cent geeft probleem

20 juli 2015

Bij een melkprijs onder de dertig cent heeft eenderde van alle melkveehouders moeite met het betalen van de rekeningen. Dat stelt Wageningen UR op basis van berekeningen rond de kritieke melkprijs. Momenteel is die melkpijs iets boven de 25 cent.

Volgens Wageningen UR hebben kleine bedrijven met minder dan 50 koeien het minst snel een probleem. Ze zijn minder kwetsbaar voor prijsfluctuaties. Dat komt doordat de ondernemers op deze bedrijven vaak ook een baan buitenshuis hebben om de eerste klappen op te vangen. Voor dee bedrijven ligt de kritieke melkprijs op de korte termjn op 23 cent. Onder die prijs kunnen ze de rekeningen niet meer betalen.

Voor bedrijven met meer dan 50 koeien ligt de kritieke kostprijs op korte termijn gemiddeld op ruim 27 cent, ongeacht de bedrijfsgrootte. 

De kritieke melkprijs is in de periode 2010- 2013 gestaag toegenomen. Dit komt enerzijds doordat de voerkosten vanaf 2011 sterk zijn gestegen. Ook de meeste andere kosten zijn toegenomen, waaronder de kosten die samenhangen met de investeringen die in de afgelopen periode zijn gedaan.

Lange termijn 
De kritieke melkprijs op de langere termijn, om het bedrijf op lange terijn rendabel te houden, is het laagst voor grote bedrijven. Voor het behoud van de rentabiliteit op de langere termijn en de continuïteit is schaalvergroting een aan te bevelen strategie, ook al maakt het bedrijven niet minder kwetsbaar voor melkprijsschommelingen op de korte termijn.

Overigens is een kritieke melkprijs iets anders dan een kostprijs. Bij de kostprijs wordt gekeken naar de ingerekende beloning van de productiefactoren (arbeid, grond en kapitaal) en alle overige kosten die samenhangen met de productie van melk. 

Bij de kritieke melkprijs wordt gekeken naar de melkprijs die minimaal nodig is om als bedrijf aan je verplichtingen te voldoen en ook nog redelijk te kunnen leven. Dat laatste wordt meegenomen door in plaats van met een ingerekende beloning voor de arbeid te werken met een normatief bedrag van de gezinsbestedingen.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling