Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

‘Veel veehouders hebben te weinig zicht op financiële situatie’

17 juli 2015

Veel melkveehouders hebben te weinig zicht op hun financiële situatie en zijn te afwachtend met het nemen van maatregelen om hun liquiditeitspositie goed te houden. Dat stellen adviseurs Rick Hoksbergen van Alfa en Jaap Gielen van Countus.

De melkprijs is momenteel 10 cent lager dan vorig jaar. Dit betekent een behoorlijke druk op de financiële positie van melkveebedrijven. Anticiperend gedrag komt volgens de adviseurs echter maar weinig voor. Hoksbergen en Gielen ervaren dat veel melkveehouders ‘gewoon doormelken’ alsof er niets aan de hand is. Een liquiditeisbegroting opstellen is veel boeren vreemd.

Kaasschaafmethode uitgewerkt
Hoksbergen: „Als je kijkt naar de liquiditeitspositie op verschillende bedrijven, moet er meer gesneden worden dan boeren lief is. En zeker ook meer dan ze tot nu toe doen. Velen zeggen ‘gewoon wat rustig aan te doen’, maar dat zet weinig zoden aan de dijk.”

De kaasschaafmethode is volgens Hoksbergen op veel bedrijven uitgewerkt. „Willen die bedrijven nu nog kans maken om wat geld te verdienen, dan zijn andere keuzes nodig.”

Volgens de adviseur van Alfa zeggen veel melkveehouders wel te bufferen in goede tijden, maar komt daar in de praktijk weinig van terecht. Hij verwacht dat de grote groep nog wacht met ingrijpen in hun bedrijfsvoering, ook als de melkprijs na de zomer laag blijft. „Een deel hiervan wordt echter links- of rechtsom dan wel gedwongen iets te doen”, aldus Hoksbergen

Afwachten niet meer passend
Jaap Gielen van Countus deelt de opvatting dat een categorie van de melkveehouders binnenkort gedwongen wordt aanpassingen te doen in de bedrijfsvoering om zo voldoende liquide middelen te behouden. Ook hij vindt dat veel melkveehouders passief zijn. „Afwachten is in een vrije markt niet meer passend, maar blijkbaar moet de grote groep nog leren er naar te handelen als de markt een tijd slecht is.”

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.