Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Melkveestapel met 111.000 stuks gegroeid

16 juli 2015

Het afschaffen van het melkquotum en de angst voor het invoeren van nieuwe rechten heeft tot een forse groei van de melkveestapel geleid

Hett aantal koeien en vaarskalveren steeg van 1 juli vorig jaar tot 1 juli dit jaar met 3,6 procent (ruim 111.000 stuks). Dit blijkt uit Identificatie en Registratie (I&R) gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Verwachte groei

Dat de rundveestapel flink gegroeid is, was al even duidelijk. Het aanbod van melk steeg flink en melkveehouders hebben veel extra koeien en vaarzen aangekocht, ook uit het buitenland. Het aantal slachtingen bleef echter achter waardoor de veestapel nog harder groeide. Het aantal melkkoeien is daardoor gestegen tot het hoogste niveau in de afgelopen 25 jaar.

Telling I&R

Elk kwartaal wordt het aantal koeien in Nederland geteld op basis van I&R gegevens. Op 1 juli vond de laatste telling plaats. De veestapel is niet alleen ten opzichte van vorig jaar fors gegroeid, ruim 111.000 dieren, maar ook ten opzichte van 1 april dit jaar. Het aantal koeien en vaarskalveren in Nederland steeg met bijna 60.000 stuks ten opzichte van 1 april dit jaar. Het aantal kalveren groeide weliswaar met 10.000 stuks maar de grootste groei komt voor rekening van vaarzen in de leeftijd tussen 2 en 3 jaar oud.

Groei van 50.000 dieren

Het aantal dieren in deze leeftijdscategorie steeg met 20.000 stuks, wat neerkomt op een groei van 4 procent. Ten opzichte van juli vorig jaar steeg het aantal vaarzen in deze leeftijdsgroep zelfs met 10,6 procent, een groei van maar liefst 50.000 dieren. De groei van de totale veestapel van vrouwelijke runderen komt dus voor 45 procent voor de rekening van vaarzen tussen 2 en 3 jaar oud. Dieren die dus dit jaar aan de melk zijn gekomen of nog komen.

Import draagt bij

Enerzijds is de flinke groei van het aantal vaarzen te verklaren door de aanwas binnen melkveebedrijven. Maar een groot deel van de groei is ontstaan door de import van vee uit landen als Duitsland en Denemarken.

Meer oude koeien

Ook het aantal koeien in de leeftijdscategorie tussen 5 en 10 steeg in het afgelopen jaar flink, met 3,1 procent. Melkveehouders hebben oudere koeien voornamelijk aangehouden met het oog op een eventuele peildatum voor nieuwe rechten.

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.