Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Gras met witte klaver levert meer melk op

13 juli 2015

Mengteelt van gras met witte klaver kan 100 kilo stikstof per hectare per jaar besparen en levert toch ruim 400 liter meer melk per koe op dan alleen gras.

Dit blijkt uit langjarige veldproeven door het Ierse onderzoeksinstituut Teagasc. Uitgangspunt bij de proeven is dat maximale weidegang wordt toegepast en beperkt maaien. Bij de proefneming zijn drie teeltvarianten met elkaar vergeleken: 1: alleen (raai)gras met 250 kilo stikstof, 2: gras/klaver met 250 kilo stikstof en 3: gras/klaver met 150 kilo stikstof.

Mengteelt levert meer op

Uit de vergelijking kwam naar voren dat mengteelt van gras met witte klaver veel meer melk oplevert dan teelt van alleen gras. Vervolgens bleek dat het verminderen van de stikstofgift niet ten koste gaat van de melkproductie. Opmerkelijk genoeg worden bij het gebruik van slechts 150 kilo stikstof per hectare zelfs hogere gehaltes aan vet en eiwit in de melk gescoord.

Betere benutting van stikstof

Voor alle duidelijkheid: bij de variant met slechts 150 kilo stikstof werd ook de grootste hoeveelheid droge stof geoogst. De onderzoekers van Teagasc schrijven dit toe aan de betere benutting van de stikstof die witte klaver zelf al bindt in de bodem.

Essentieel bij de teelt is wel dat bij het maaien altijd een stoppel van 4 centimeter moet blijven staan, van belang voor het overleven van de klaver.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.