Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Relatie uierontsteking met warm weer

10 juli 2015

Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid veroorzaken naast hittestress ook een verhoogde kans op uierontsteking . „E. coli is niet altijd de boosdoener, weet welke bacteriën op de loer liggen,” aldus Christian Scherpenzeel, dierenarts en uiergezondheidspecialist bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Zodra temperaturen boven de 20 graden uitkomen en de luchtvochtigheid toeneemt, ontstaat een prima klimaat voor bacteriën. Met name omgevingsgebonden bacteriën kunnen dan explosief uitgroeien met als gevolg een hoge infectiedruk en uierontstekingen.

Meerdere soorten
Onder veehouders wordt nog vaak gedacht aan E. coli, als de acute vorm van uierontsteking die hoge koorts veroorzaakt en een ernstig zieke koe laat zien. Maar Scherpenzeel benadrukt dat er meer bacteriën zijn die deze verschijnselen geven. „Als veroorzakers van ernstige klinische mastitis zien we ook Klebsiella en Staphyolococcus aureus terug in melkmonsters.”

Advies is om de dierenarts te raadplegen en melkmonsters te nemen van de koe en van de tank, deze laatste liefst nog voordat uierontsteking gesignaleerd wordt. Volgens Scherpenzeel is in tankmelk al veel informatie af te lezen. Het tankcelgetal geeft slechts een indicatie over de aanwezigheid van bacteriën, maar met behulp van bacteriologisch onderzoek op een tankmelkmonster kan de aanwezigheid van bacteriën in kaart worden gebracht. „Proactief handelen werkt ook hier het meest effectief; voorkomen is beter dan genezen!”

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.