Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

‘Afvlakking daling antibioticagebruik zorgelijk’

29 juni 2015

De afvlakking van de daling van het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren is een zorgelijke ontwikkeling.

Dat schrijven minister Schippers (VWS), staatssecretaris Van Rijn (VWS), staatssecretaris Dijksma (EZ) en staatssecretaris Mansveld (IenM) over de aanpak antibioticaresistentie in een brief aan de Tweede Kamer, meldt veearts.nl. Volgens hen zijn aanvullende inspanningen nodig voor een verdere reductie.

„We zijn er nog niet”, schrijven de bewindslieden in hun brief. Volgens hen zijn aanvullende inspanningen zijn nodig voor een verdere reductie. De huidige doelstelling is gericht op 70 procent reductie in 2016 ten opzichte van 2009.

De totale reductie ten opzichte van 2009 is nu 58,1 procent, maar er zijn forse verschillen tussen de sectoren onderling en tussen dierenartsen onderling. „Sectoren en dierenartsen zullen alle zeilen bij moeten zetten om het gebruik verder te reduceren”, schrijven de ministers en staatssecretarissen.

Tot nul gereduceerd
Het gebruik van belangrijke voor de volksgezondheid kritische antibiotica (3e en 4e generatie cephalosporinen en fluoroquinolonen) is in de grote veehouderijsectoren tot vrijwel nul gereduceerd.

„Een verheugend resultaat. Ook zijn de resistentieniveaus van bacteriën bij landbouwhuisdieren de afgelopen jaren gedaald. We hebben veel waardering voor de bereikte resultaten door sectoren en dierenartsen tot nu toe”, schrijven de bewindslieden.

Voor een verdere reductie van het antibioticagebruik is volgens hen onder meer een krachtige voortzetting van uitvoering van het huidige beleid nodig en aanvullende maatregelen door sectoren en of dierenartsen.

Actie nodig
In de grote veehouderijsectoren ligt een opgave om veehouders en dierenartsen in het ‘actiegebied’ (rood) en het ‘signaleringsgebied’ (oranje) verder te bewegen naar het ‘streefgebied’ (groen) van terughoudend zorgvuldig antibioticagebruik. De sectoren en dierenartsen hebben hiervoor reeds aanvullende maatregelen voorbereid die in 2015 worden uitgevoerd, aldus de bewindslieden.

Voortzetting van het versterkte NVWA-toezicht en handhaving van het antibioticagebruik in de dierhouderij en opsporing en bestrijding van illegaliteit is ook van belang, vinden zij. Ook moet de algehele diergezondheid volgens hen verbeterd worden om te komen tot een zeer terughoudend antibioticagebruik.

Kritiek
Van veeartsen en veehouders is er kritiek op het antibioticabeleid. Zij noemen de doelstellingen niet realistisch en stellen dat zieke dieren antibiotica verstrekt moet worden omdat het ethisch niet verantwoord is om ziekte dieren te laten lijden door ze geen antibiotica te verstrekken.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling