Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Fosfaatrecht splijt zuivelsector

12 juni 2015

De zuivelsector is verdeeld over de invoering van fosfaatrechten als alternatief voor koerechten. Donderdagavond spreken NZO, LTO Nederland, NMV, NAJK, Nevedi en VAB met elkaar hierover. Staatssecretaris Dijksma (EZ) wil voor 1 juli een plan van aanpak van de sector.

Alle sectorpartijen - met uitzondering van LTO Nederland - willen de fosfaatproductie in de melkveehouderij beperken met fosfaatrechten. De fosfaatrechten op het individuele bedrijf zal gebaseerd zijn op een referentiemoment in het verleden. Volgens NMV-voorzitter Dirk Jan Schoonman is het jaar 2013 het meest logisch om als uitgangspunt te gebruiken. "Van dit jaar zijn alle gegevens van de melkveebedrijven bekend en geregistreerd. Het is belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt zodat het gesleep met koeien uit het buitenland stopt."

LTO Nederland heeft een ander voorstel dan fosfaatrechten uitgewerkt als alternatief voor dierrechten. Dat laat een woordvoerder weten. LTO vindt dat een stelsel van fosfaatrechten geldverslindend is en boeren niet stimuleert milieuvriendelijke te produceren. In plaats daar van stelt LTO voor een resultaatverplichting te koppelen aan de Kringloopwijzer. De Kringloopwijzer wordt per 1 januari 2016 verplicht voor alle melkveehouders. De Kringloopwijzer brengt voor een specifiek bedrijf de mineralenkringlopen in beeld. De controle op de fosfaatproductie van de melkveehouders wil LTO laten uitvoeren door RVO.nl. Produceert een melkveehouder te veel fosfaat, dan volgt een sanctie in de vorm van een boete of korting op stuks vee.

Sectorpartijen in de melkveehouderij werken aan een voorstel dat een Dijksma moet overtuigen om geen dierrechten voor de melkveehouderij in te voeren. Dijksma wil de fosfaatproductie van de melkveehouderij begrenzen, als de sector haar niet voor 1 juli kan overtuigen dit zelf te doen. Eerder gaf Dijksma al aan dat wordt gekeken naar de invoering van dierrechten, fosfaatrechten of beperking van de melkproductie per dier of per bedrijf.

Uit de jongste cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie van de gehele Nederlandse veehouderij in 2014 op 172,3 miljoen kilo komt, gebaseerd op definitieve dieraantallen in 2014 en voorlopige voercijfers. Het door de EU opgelegde plafond is 172,9 miljoen kilo. Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat de fosfaatproductie van melkvee met 86,1 miljoen kilo al hoger is dan het door de zuivelsector afgesproken sectorplafond van 84,9 miljoen kilo.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.