100.000 kg Melk

100.000 kg Melk.

Terug naar overzicht

Rosa 562 - V. BFG Waterberg

25 juli 2019

Gemiddelde productie: 29.9kg melk/dag met 4.44% vet en 3.54% eiwit. LW: 103
“Het is een oude tante die de hitte van de afgelopen zomer goed doorstaan heeft. We zijn er erg blij mee”.

Eigenaar.: HFT Meekes

Terug naar overzicht

Rosa 562 - V. BFG Waterberg

25 juli 2019

Gemiddelde productie: 29.9kg melk/dag met 4.44% vet en 3.54% eiwit. LW: 103
“Het is een oude tante die de hitte van de afgelopen zomer goed doorstaan heeft. We zijn er erg blij mee”.

Eigenaar.: HFT Meekes

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.