100.000 kg Melk

100.000 kg Melk.

Terug naar overzicht

Annemie 807 - V. BFG Engadin

25 januari 2019

10 kalveren binnen 11 jaar; Annemie 807

Elke 100.000 kg-koe is weer anders. Illustratief daarvoor is Annemie 807 van de familie Gerrits. Ze kalfde op een leeftijd van 10,10 jaar voor de 10e keer en realiseerde een gemiddelde tussenkalftijd van 356 dagen bij een jaarproductie van ruim 11.000 kg.

De familie Gerrits heeft een melkveebedrijf met 245 koeien. Omdat ze van stevige koeien houden, gebruiken ze afwisselend Fleckvieh en Holstein.

Dat robuuste koeien en een goede melkproductie prima samengaan, bewijst de bedrijfsproductie van 9.780 kg melk met 4,50% vet en 3,59% eiwit.

Eerste Fleckvieh 100-tonner
BFG Engadin-dochter Annemie 807 is de eerste Fleckviehkoe met 100.000 kg melk op het bedrijf. ‘De melk is er wel bij haar’, vertelt Marieke Gerrits met een glimlach. Marieke vertelt niets teveel. Het productie-overzicht laat de bekende rustige start van de Fleckvieh zien met 7.900 liter melk in de 1e lactatie. Daarna wordt de stijgende tendens ingezet. In de vierde lactatie geeft Annemie 807 al 12.000 liter. De 6e lactatie gaat naar 13.000 liter, de 8e wordt afgeklokt op ruim 12.000 liter. En telkens wordt de productie behaald in 305 dagen! Marieke Gerrits stelt dat de gehalten van Annemie 807 wel wat hoger mochten zijn, maar dat ze voor de rest een probleemloze koe is. ‘Ze is bijna altijd van de 1e inseminatie drachtig en ze heeft een laag celgetal. De leeftijd maakt dat ze nu wel wat stijfjes begint te worden, maar we hebben verder geen extra werk met haar. Inmiddels is ook alweer drachtig, voor de 11e keer. Zo willen we het graag.’ 

|
Annemie 807 is super-vruchtbaar en ging met 48 kg melk/dag over de grens van 100.000 kg melk.

Annemie 807, V. BFG Engadin, geboren op 25 januari 2008. Op een leeftijd van 10,10 jaar
voor de 10e keer gekalfd. Productie: 2.769 dagen, 101.541 kg melk met 4,33% vet en
3,31% eiwit. Gemiddeld: 11.078 kg melk met 4,32% vet en 3,33% eiwit in 305 dagen.
LW: 102. Gemiddeld 36,7 kg melk/dag en tussenkalftijd van 356 dagen.
 

Terug naar overzicht

Annemie 807 - V. BFG Engadin

25 januari 2019

10 kalveren binnen 11 jaar; Annemie 807

Elke 100.000 kg-koe is weer anders. Illustratief daarvoor is Annemie 807 van de familie Gerrits. Ze kalfde op een leeftijd van 10,10 jaar voor de 10e keer en realiseerde een gemiddelde tussenkalftijd van 356 dagen bij een jaarproductie van ruim 11.000 kg.

De familie Gerrits heeft een melkveebedrijf met 245 koeien. Omdat ze van stevige koeien houden, gebruiken ze afwisselend Fleckvieh en Holstein.

Dat robuuste koeien en een goede melkproductie prima samengaan, bewijst de bedrijfsproductie van 9.780 kg melk met 4,50% vet en 3,59% eiwit.

Eerste Fleckvieh 100-tonner
BFG Engadin-dochter Annemie 807 is de eerste Fleckviehkoe met 100.000 kg melk op het bedrijf. ‘De melk is er wel bij haar’, vertelt Marieke Gerrits met een glimlach. Marieke vertelt niets teveel. Het productie-overzicht laat de bekende rustige start van de Fleckvieh zien met 7.900 liter melk in de 1e lactatie. Daarna wordt de stijgende tendens ingezet. In de vierde lactatie geeft Annemie 807 al 12.000 liter. De 6e lactatie gaat naar 13.000 liter, de 8e wordt afgeklokt op ruim 12.000 liter. En telkens wordt de productie behaald in 305 dagen! Marieke Gerrits stelt dat de gehalten van Annemie 807 wel wat hoger mochten zijn, maar dat ze voor de rest een probleemloze koe is. ‘Ze is bijna altijd van de 1e inseminatie drachtig en ze heeft een laag celgetal. De leeftijd maakt dat ze nu wel wat stijfjes begint te worden, maar we hebben verder geen extra werk met haar. Inmiddels is ook alweer drachtig, voor de 11e keer. Zo willen we het graag.’ 

|
Annemie 807 is super-vruchtbaar en ging met 48 kg melk/dag over de grens van 100.000 kg melk.

Annemie 807, V. BFG Engadin, geboren op 25 januari 2008. Op een leeftijd van 10,10 jaar
voor de 10e keer gekalfd. Productie: 2.769 dagen, 101.541 kg melk met 4,33% vet en
3,31% eiwit. Gemiddeld: 11.078 kg melk met 4,32% vet en 3,33% eiwit in 305 dagen.
LW: 102. Gemiddeld 36,7 kg melk/dag en tussenkalftijd van 356 dagen.
 

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.