100.000 kg Melk

100.000 kg Melk.

Terug naar overzicht

Klaver 157 - Vader: BFG Engadin

14 maart 2018
Klaver 157 is nog een jonge koe Twaalf jaar geleden won vader Wiepke Schukken 2 rietjes sperma van de stier BFG Engadin. Hij insemineerde er zijn koeien mee en had een 100% score; een stierkalf en een vaarskalf. Het vaarskalf kreeg de naam Klaver 157 en ze stoomde in 9 lactaties door tot de 11e Fleckviehkoe in Nederland met meer dan 100.000 kg melk.
Vandaag de dag woont Wiepke Schukken met zijn vrouw Rinske op enkele kilometers afstand van het melkveebedrijf in Kubaard. Inmiddels boert hun zoon Wytse op het ouderlijke bedrijf samen met zijn vrouw Douwina en hun kinderen Wypke Anne, Titia en Rinske. Het is een echt familiebedrijf waarbij alle gezinsleden zeer betrokken zijn bij het wel en wee op de boerderij. Vader Wiepke komt er nog dagelijks “voor hand en spandiensten” zoals hij dat zelf noemt. Over de 100.000 kg koe is hij duidelijk: “Klaver 157 komt uit een goede moeder. Verder is zij altijd onopvallend door het leven gegaan. Probleemloos, maar dat zijn juist de beste. Die willen we graag”.
 
Toch is Klaver 157 altijd de enige Fleckviehkoe in de veestapel van de familie Schukken gebleven. Zoon Wytse nam na verloop van tijd het bedrijf over. Het begon hem natuurlijk wel op te vallen dat Klaver altijd vlot drachtig werd. Haar tussenkalftijd is 380 dagen. “Je ziet Klaver makkelijk over het hoofd want ze was tijdens de bedrijfsinspectie slechts 1.41 m groot. Ze doet het meer in de breedte. Verder heeft ze alle eigenschappen van een 100.000 kg koe. Haar karakter is prima, maar je krijgt haar zo niet in handen. Verder denkt ze nog niet aan opgeven. Ze is alweer drachtig. In haar jongste lijst wordt ze in 305 dagen voorspeld op ruim 12.000 kg melk.
Dat is toch wel een bijzondere prestatie van een 10-jarige koe”, aldus Wytse.
Ook heel bijzonder is het feit dat de koe in de loop van de huidige lactatie 3-speen is geworden. Echter het celgetal bleef onveranderd laag op 12 steken. Ook veranderde de dagelijkse melkproductie niet, ze bleef met 3 spenen gewoon 40 liter per dag produceren. “Het is een zeer vitale koe. Kijk eens hoe makkelijk of ze nog beweegt” vertelt vader Wiepke vol bewondering. En zo zag op een keurig verzorgd
familiebedrijf, in het Friese weidegebied bij uitstek, de 1e Fleckviehkoe van Friesland met meer dan 100.000 kg melk haar levenslicht. Familie Schukken, van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

• Klaver 157 passeerde in de 9e lactatie de 100.000 kg grens. Ze werd daarmee de 1e Fleckviehkoe
  in Friesland 
die deze prestatie leverde. Inmiddels is Klaver alweer drachtig en heeft ze aan vitaliteit
  nog niets ingeleverd.
Terug naar overzicht

Klaver 157 - Vader: BFG Engadin

14 maart 2018
Klaver 157 is nog een jonge koe Twaalf jaar geleden won vader Wiepke Schukken 2 rietjes sperma van de stier BFG Engadin. Hij insemineerde er zijn koeien mee en had een 100% score; een stierkalf en een vaarskalf. Het vaarskalf kreeg de naam Klaver 157 en ze stoomde in 9 lactaties door tot de 11e Fleckviehkoe in Nederland met meer dan 100.000 kg melk.
Vandaag de dag woont Wiepke Schukken met zijn vrouw Rinske op enkele kilometers afstand van het melkveebedrijf in Kubaard. Inmiddels boert hun zoon Wytse op het ouderlijke bedrijf samen met zijn vrouw Douwina en hun kinderen Wypke Anne, Titia en Rinske. Het is een echt familiebedrijf waarbij alle gezinsleden zeer betrokken zijn bij het wel en wee op de boerderij. Vader Wiepke komt er nog dagelijks “voor hand en spandiensten” zoals hij dat zelf noemt. Over de 100.000 kg koe is hij duidelijk: “Klaver 157 komt uit een goede moeder. Verder is zij altijd onopvallend door het leven gegaan. Probleemloos, maar dat zijn juist de beste. Die willen we graag”.
 
Toch is Klaver 157 altijd de enige Fleckviehkoe in de veestapel van de familie Schukken gebleven. Zoon Wytse nam na verloop van tijd het bedrijf over. Het begon hem natuurlijk wel op te vallen dat Klaver altijd vlot drachtig werd. Haar tussenkalftijd is 380 dagen. “Je ziet Klaver makkelijk over het hoofd want ze was tijdens de bedrijfsinspectie slechts 1.41 m groot. Ze doet het meer in de breedte. Verder heeft ze alle eigenschappen van een 100.000 kg koe. Haar karakter is prima, maar je krijgt haar zo niet in handen. Verder denkt ze nog niet aan opgeven. Ze is alweer drachtig. In haar jongste lijst wordt ze in 305 dagen voorspeld op ruim 12.000 kg melk.
Dat is toch wel een bijzondere prestatie van een 10-jarige koe”, aldus Wytse.
Ook heel bijzonder is het feit dat de koe in de loop van de huidige lactatie 3-speen is geworden. Echter het celgetal bleef onveranderd laag op 12 steken. Ook veranderde de dagelijkse melkproductie niet, ze bleef met 3 spenen gewoon 40 liter per dag produceren. “Het is een zeer vitale koe. Kijk eens hoe makkelijk of ze nog beweegt” vertelt vader Wiepke vol bewondering. En zo zag op een keurig verzorgd
familiebedrijf, in het Friese weidegebied bij uitstek, de 1e Fleckviehkoe van Friesland met meer dan 100.000 kg melk haar levenslicht. Familie Schukken, van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

• Klaver 157 passeerde in de 9e lactatie de 100.000 kg grens. Ze werd daarmee de 1e Fleckviehkoe
  in Friesland 
die deze prestatie leverde. Inmiddels is Klaver alweer drachtig en heeft ze aan vitaliteit
  nog niets ingeleverd.

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.