Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Van Dam: Alleen extra grond nodig bij groei

17 november 2015

Melkveehouders die vanaf 2014 niet groeiden in aantal dieren, hoeven geen extra grond te verwerven om de lagere gebruiksnormen voor fosfaat te compenseren. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een rekenmodel grondgebondenheid, die hoort bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij.

Voor 2016 gelden voor grasland en bouwland lagere fosfaatgebruiksnormen dan voor 2014, het referentiejaar waaraan de wetgeving rond grondgebonden groei is gekoppeld. In eerste instantie was het de bedoeling dat veehouders het verschil in deze fosfaatruimte moesten opvangen met extra grond. Dit blijkt nu niet nodig.

Groei wel compenseren met extra grond
Bedrijven die in 2015 en 2016 wel extra dieren (gaan) houden, met een groei boven de 20 kilo fosfaat per hectare, moeten deze uitbreiding wel verantwoorden middels extra grond. Hiervoor geldt de regel dat bij groei tussen 20 en 50 kilo fosfaat per hectare voor 25 procent moet worden opgevangen met grond. Veehouders die meer dan 50 kilo fosfaat per hectare uitbreiden, zullen de helft van de fosfaatgroei moeten verantwoorden middels grond.

Bron: Melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.