Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Gebrekkige registratie breekt melkveehouder op bij vogelgriep

03 november 2015

Tijdens de vogelgriepcrisis bleek een deel van de UBN’s niet up to date te zijn waardoor melkveehouders die in het verleden ook pluimvee hielden hun melk niet meer mochten afvoeren en weg moesten laten lopen. Die melkveehouders hadden hun registratie aan moeten passen van gemengd- naar melkveebedrijf.

Dat schrijft Bureau Berenschot in hun evaluatierapport over de vogelgriep. „Volgens de registratie bij RVO.NL had een aantal melkveebedrijven zich laten registreren als gemengde bedrijven waar ook pluimvee gehouden werd, terwijl zij geen pluimvee meer op hun bedrijf hielden. Door de registratie als gemengd bedrijf vielen zij namelijk onder de standstillmaatregelen”, schrijft  Bureau Berenschot. 

Als een bedrijf zich als gemengd bedrijf laat registreren, houdt het beide opties (pluimvee en melkvee) open. Gevolg van de incorrecte registratie was dat deze bedrijven hun melk niet mochten afvoeren, terwijl zij geen pluimvee meer op hun bedrijf hielden. Door de registratie als gemengd bedrijf vielen zij namelijk onder de standstillmaatregelen.

UBN's
Vanwege de opheffing van de productschappen per 1 januari 2015 zijn taken overgeheveld van het productschap naar ander partijen. Zo is het beheer van de unieke bedrijfsnummers (UBN’s) van het productschap over gegaan naar RVO.NL.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.