100.000 kg Melk

Annemie 807 - V. BFG Engadin

25 januari 2019

10 kalveren binnen 11 jaar; Annemie 807

Elke 100.000 kg-koe is weer anders. Illustratief daarvoor is Annemie 807 van de familie Gerrits. Ze kalfde op een leeftijd van 10,10 jaar voor de 10e keer en realiseerde een gemiddelde tussenkalftijd van 356 dagen bij een jaarproductie van ruim 11.000 kg.

Meer lezen

Inge Fleck 18 - V. BFG Engadin

25 januari 2019

Niet in de gaten dat ze zóveel melk gaf

Inge 18 is een bak van een koe die je de melkproductie niet aanziet. Toch passeerde deze BFG Engadin-dochter op 3 januari in de 8e lactatie de 100.000 kg melk-grens. Inge 18 verraste Henk en Henry Ruiterkamp dan ook flink: “We wisten dat ze goed was, maar zó goed. Wauw!’

Meer lezen

Koenummer 2684 - V. BFG El Pais

25 januari 2019

Eerste Fleckvieh 100-tonner in Denemarken

100.000 kg melk op de 10e verjaardag

Met koenummer 2684 lijkt ze op een anonieme melkkoe, maar niets is minder waar! De BFG El Pais-dochter van Petro Pelgrum in Denemarken is een dominante dame die zichzelf op haar 10e verjaardag
een cadeau deed waar menig koe jaloers op zal zijn: 100.000 kg melk in 2.500 dagen. Een gemiddelde van 40 liter melk per dag.

Meer lezen

Dora 106 - V. BFG Engadin

25 januari 2019

Dora 106: 12 kalveren binnen 13 jaar

Een slow starter maar een voorbeeldkoe als het gaat om regelmaat en levensduur; dat is Dora 106. Op een leeftijd van 12 jaar en 10 maanden kalfde de trots van de familie Versteegh onlangs voor de 12e keer. Zij is de 6e BFG Engadin dochter in ons land die de ton vol maakt. En als het aan Versteegh ligt zeker niet de laatste.

Meer lezen

Gonnie 5079 - V. BFG Enrico

25 oktober 2018

Deze vitale 100-tonner heeft nooit een veearts gezien

Gonnie 5079 komt uit het eerste rietje Fleckvieh sperma dat Rik Walvoort gebruikte in januari 2005. Hieruit werd een vaarskalf van de stier BFG Enrico geboren, dat uitgroeide tot een vitale koe die op 13-jarige leeftijd de 100.000kg grens overschreed.

Meer lezen

Fennigje 79 - V. BFG Waterberg

25 oktober 2018

Waterberg levert oersterke dochters

En weer is een 100-tonner - Fennigje 79 - een dochter van de stier BFG Waterberg. Waterberg werd 20 jaar geleden geboren en is zelf afkomstig van een 100.000 kg koe. De stier bracht in Nederland een hele serie koeien voort met een hoge levensproductie.

Meer lezen

Klaartje 245 - Vader: BFG Waterberg

25 juni 2018

Vitaal en vruchtbaar over de 100.000 kg grens

“We hebben haar in de 4e lactatie doorgemolken want ze gaf zo extreem veel melk. In dat jaar gaf ze 13.000 kg melk in 305 dagen. En het jaar erop deed ze dat weer. Maar nu is het mooi geweest vanwege haar uier. Verder is de koe nog erg vitaal”. Mix van Holstein en Fleckvieh We hebben de afgelopen jaren prima resultaten geboekt met Fleckvieh. De vruchtbaarheid en de uiergezondheid en de conditie van onze veestapel is verbeterd.


Zelfs de productie is vooruit gegaan. Toch denk ik dat in onze situatie de mix van Holstein en Fleckvieh het beste functioneert. We zijn zeer intensief en we moeten voer aankopen en mest afvoeren. Met Holstein heb je makkelijk meer melk en een goede uiervorm, terwijl Fleckvieh de kracht en de vruchtbaarheid heeft. Momenteel melken we rond de 10.000 kg melk per koe met 4.24% vet en 3.55% eiwit. Dat willen we minstens zo houden en de gehaltes het liefst nog wat verbeteren”.

Meer lezen

Janke 32 - Vader: BFG Hofherr

30 maart 2018

Met een tussenkalftijd van 350 dagen naar 100.000 kg melk

“We hebben het liefst zoveel mogelijk oude koeien. Hoewel elke 100 tonner weer een hele prestatie is, ging het met Janke 32 wel heel gemakkelijk. Mede vanwege haar super beenwerk. We hebben trouwens al veel kruislingen aan de melk en het bevalt uitstekend. We gaan hier dan ook zeker mee door”.

Meer lezen

Klaver 157 - Vader: BFG Engadin

14 maart 2018
Klaver 157 is nog een jonge koe Twaalf jaar geleden won vader Wiepke Schukken 2 rietjes sperma van de stier BFG Engadin. Hij insemineerde er zijn koeien mee en had een 100% score; een stierkalf en een vaarskalf. Het vaarskalf kreeg de naam Klaver 157 en ze stoomde in 9 lactaties door tot de 11e Fleckviehkoe in Nederland met meer dan 100.000 kg melk.
Vandaag de dag woont Wiepke Schukken met zijn vrouw Rinske op enkele kilometers afstand van het melkveebedrijf in Kubaard. Inmiddels boert hun zoon Wytse op het ouderlijke bedrijf samen met zijn vrouw Douwina en hun kinderen Wypke Anne, Titia en Rinske. Het is een echt familiebedrijf waarbij alle gezinsleden zeer betrokken zijn bij het wel en wee op de boerderij. Vader Wiepke komt er nog dagelijks “voor hand en spandiensten” zoals hij dat zelf noemt. Over de 100.000 kg koe is hij duidelijk: “Klaver 157 komt uit een goede moeder. Verder is zij altijd onopvallend door het leven gegaan. Probleemloos, maar dat zijn juist de beste. Die willen we graag”.
 
Toch is Klaver 157 altijd de enige Fleckviehkoe in de veestapel van de familie Schukken gebleven. Zoon Wytse nam na verloop van tijd het bedrijf over. Het begon hem natuurlijk wel op te vallen dat Klaver altijd vlot drachtig werd. Haar tussenkalftijd is 380 dagen. “Je ziet Klaver makkelijk over het hoofd want ze was tijdens de bedrijfsinspectie slechts 1.41 m groot. Ze doet het meer in de breedte. Verder heeft ze alle eigenschappen van een 100.000 kg koe. Haar karakter is prima, maar je krijgt haar zo niet in handen. Verder denkt ze nog niet aan opgeven. Ze is alweer drachtig. In haar jongste lijst wordt ze in 305 dagen voorspeld op ruim 12.000 kg melk.
Dat is toch wel een bijzondere prestatie van een 10-jarige koe”, aldus Wytse.
Ook heel bijzonder is het feit dat de koe in de loop van de huidige lactatie 3-speen is geworden. Echter het celgetal bleef onveranderd laag op 12 steken. Ook veranderde de dagelijkse melkproductie niet, ze bleef met 3 spenen gewoon 40 liter per dag produceren. “Het is een zeer vitale koe. Kijk eens hoe makkelijk of ze nog beweegt” vertelt vader Wiepke vol bewondering. En zo zag op een keurig verzorgd
familiebedrijf, in het Friese weidegebied bij uitstek, de 1e Fleckviehkoe van Friesland met meer dan 100.000 kg melk haar levenslicht. Familie Schukken, van harte gefeliciteerd met deze prestatie.
Meer lezen

Anja 370 - Vader: eigen stier (V. BFG Ruap)

14 januari 2018
Met bijna 40 liter/dag over de 100.000 kg streep
“Anja 370 is een goede gebruikskoe met heel veel melk. Ze draait probleemloos mee in de koppel en haar enige nadeel zijn de lage gehalten”, aldus de toelichting van Dave Schep op zijn 2e 100.000 kg Fleckvieh.
 
Anja 370 vestigt een nieuw record, want met een gemiddelde van 39.6 kg melk/dag heeft zij de hoogste melkproductie bij de Fleckvieh 100-tonners. “Ze begint altijd met 50 tot 55 liter per dag en aan het eind van de lactatie moet ik haar met 30 liter per dag droog zetten”, vertelt Dave. “Met die productie is haar prestatie op het gebied van de vruchtbaarheid nog veel indrukwekkender. Anja 370 is namelijk altijd met de eerste inseminatie drachtig. Zelfs nadat ze een keer een keizersnede heeft gehad”. De koe heeft dan ook een tussenkalftijd van 377 dagen.
Anja 370 is een dochter van een eigen stier (V. BFG Ruap). Haar celgetal is laag. Tijdens de melkcontrole waarmee ze de 100.000 kg grens overschreed was ze 276 dagen in lactatie in de 8e lactatie en noteerde ze een celgetal van 31.
Dave Schep is een specialist in koeien voeren. Zijn streven is dikke koeien met dikke melk en lage kosten. “Dat is voor de koeien en de boer het beste. Ik streef naar 165 gram Ruw Eiwit in het rantsoen bij Fleckvieh. Zit je hoger dan krijgen de Fleckies problemen met de klauwen is mijn ervaring”.
De bedrijfsproductie met alleen Fleckviehkoeien ligt op 9500 kg/koe met 4.60% vet en 3.80% eiwit. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 6.04 jaar. “Ik denk dat ik vanwege de fosfaatregeling de melkproductie iets laat zakken en de gehaltes hoger probeer te krijgen. Want nu houd ik graskuil over en dan houd ik liever een paar koeien meer”.
 
Meer lezen

Betsie 77 - Vader: BFG Waterberg

25 december 2017

Op de boerderij van de familie Janssen in Toldijk, Bloemendaal geheten, loopt de 8e Fleckviehkoe met meer dan 100.000kg melk. Het is de 4e BFG Waterbergdochter in Nederland die deze prestatie haalt.

De puntgave en ruim 11 jaar oude Betsie 77 wordt uit de koppel gehaald voor een fotosessie. Zoals de meeste 100 tonners is ook dit een karakterkoe. “Het is een heel fijne koe in de omgang. Al de kinderen kennen haar. De koe komt bij hen aan het voerhek als ze haar roepen. Maar aan een touwtje lopen, daar heeft ze geen zin in”.

Meer lezen

4757 Clenfield Manager - Vader: BFG Manager

25 november 2017

Het geeft volop Fleckviehkoeien met meer dan 100.000kg melk. Zij komen voort uit de 1e lichting nadat Bayern Genetik 13 jaar geleden het Fleckviehras in Nederland introduceerde. Ook op het bedrijf van Henk Schoonvelde in Koekange is uit de eerste levering Fleckvieh sperma een 100 tonner voortgekomen.

Meer lezen

Pietje 13 - Vader: BFG Waterberg

25 oktober 2017

“Ze is niet de grootste koe op stal, maar wel één van de sterkste. Daarnaast is ze nog uiterst vitaal.” Freek Beernink vertelt vol trots over Pietje Waterberg 13, die onlangs zonder problemen als zevende Fleckviehkoe ooit de mijlpaal van 100.000 kg melk bereikte. Opvallend daarbij is dat ook Pietje 13 dat op de typische Fleckvieh-manier deed. Freek: “Ze startte rustig in de eerste lijst, waarna ze onopvallend en heel stabiel elk jaar lijsten van 10.000 tot 11.000 kg maakte.” Beernink schakelde ruim tien jaar geleden over op Fleckvieh vanwege de matige vruchtbaarheid van de veestapel. “Sindsdien is die vruchtbaarheid
dankzij koeien als Pietje 13 enorm verbeterd”, vertelt Freek. “We zitten nu op een gemiddelde  tussenkalftijd van 359 dagen voor de hele veestapel.”

Meer lezen

Tietje 188 - Vader: BFG Waterberg

25 oktober 2017

“We wilden sterkere koeien en die hebben we gekregen.” Evert en Bert Jan Klei in Zwolle hebben nog  geen seconde spijt gehad van hun overstap naar Fleckvieh. Illustratief voor hun tevredenheid is BFG Waterberg-dochter Tietje 188; één van de eerste op het bedrijf geboren Fleckvieh kruisingskoeien en als zesde Fleckviehkoe in Nederland in recordtijd producent van meer dan 100.000 kg melk.

Vader Evert Klei was een echte Holsteinliefhebber. Behalve van zijn eigen fokproducten, genoot hij van aangekochte vaarzen op veilingen in Duitsland. “Maar langzaam maar zeker werden de gehalten te laag. Om die omhoog te krikken besloten we in te kruisen met Jersey. En op die Jersey kruislingen gebruikten we vervolgens de beste Fleckviehstieren van dat moment, zoals Waterberg. Nou, je ziet wat het resultaat is; een ijzersterke koe zoals Tietje 188. Meer dan 100.000 kg melk in tien lactaties van 305 dagen!” Bert Jan vult zijn vader aan en beschrijft Tietje 188 die juist vandaag tochtig is.  Tietje is een sterke en vruchtbare koe met veel inhoud en een brede bek. Het is een koe die veel ruwvoer kan verwerken. Jammer is alleen dat het uier nu te diep is. Maar wat heb ik te klagen: kijk eens hoe vitaal ze nog is. Tietje 188 is het bewijs dat Fleckvieh ons heel veel goeds heeft gebracht. Je houdt veel meer koe over.”

Meer lezen

Mina 25 - Vader: BFG Waterberg

25 oktober 2017

Mina 25 was het eerste Fleckviehkalf dat werd geboren op het bedrijf van de familie Te Geershuis in  Gelselaar. Mede door haar goede prestaties besloot men verder te gaan met Fleckvieh. Terecht! Inmiddels leverde Mina 25 meer dan 100.000 kg melk en vervult ze nog altijd een voorbeeldfunctie in de stal. Het is de vijfde Fleckviehkoe in Nederland die deze mijlpaal bereikt. Op melkveebedrijf ‘De Bienshorst’ van de familie Te Geershuis zijn Erik en zijn moeder Willemien verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het was twaalf jaar geleden echter broer en zoon Martijn die de melkveehouders op het spoor zetten van Fleckvieh. “Ik hoorde mijn moeder en broer klagen over te zwakke kalveren en de wens naar robuustere koeien. Omdat fokkerij mijn dingetje is, ging ik op zoek naar een oplossing voor deze ergernissen. En dat was in mijn ogen inkruisen met Fleckvieh. Na mijn moeder en broer te hebben overtuigd, kocht ik als proef op de som tien rietjes van de Fleckviehstier BFG Waterberg.”

Meer lezen

Alie 42 - Vader: BFG Engadin

25 juni 2017

Het zal niet vaak zijn voorgekomen dat een koe met 65 liter melk daags de grens van 100.000kg melk heeft overschreden. Terwee’s Alie 42 realiseerde dit wel. Ze was 130 dagen in de 8e lactatie toen ze de 100 ton vol maakte. De  Engadin dochter van Mts. Ter Wee uit Hasselt wordt in de 8e lijst voorspeld op 17.085kg melk met 137LW.
“Dit is de vierde 100.000kg koe op ons bedrijf. Maar we hadden er nog geen eentje die zo makkelijk zoveel melk geeft. En dat is in het algemeen onze ervaring met Fleckvieh. Als ik een rangschikking zou maken van de hoogste tien koeien op basis van lactatiewaarde, dan zijn 7 van de 10 Fleckviehkoeien”, aldus Jan ter Wee. 
Alles op het bedrijf ademt de sfeer uit van “gemoedelijkheid en niet moeilijk doen als het makkelijk kan”. Jan runt samen met zijn vrouw Jeanet en zoon Wilco het melkveebedrijf. Ze melken 145 koeien die gemiddeld zo’n 9000 liter geven. Verder doen ze bijna alle landwerk in eigen beheer omdat het land in vele verschillende percelen verspreid ligt. De koeien worden geweid en hebben daarnaast de beschikking over een niet-gemengd rantsoen van gras en mais. De stierkeuze wordt bepaald aan de hand van het eenvoudige systeem “de stier moet brengen wat de koe nodig heeft. Voor kracht en vruchtbaarheid gebruiken we Fleckvieh. Als de koe sterk genoeg is zetten we er weer een Holstein stier op”, zo vertelt Wilco.
 

Meer lezen

Fleckie 7 - Vader: BFG Engadin

25 maart 2017

Fleckie 7 van Dave en Carla Schep uit het Groningse Meedhuizen heeft meer dan 100.000kg melk geproduceerd. Fleckvieh 7 is al de 3e Fleckviehkoe in Nederland  die deze prestatie geleverd heeft sinds Bayern Genetik 12 jaar geleden het Fleckviehras in Nederland introduceerde. Daarnaast is is Fleckvieh 7 de eerste zuivere Fleckviehkoe in Nederland die deze prestatie geleverd heeft. Tien jaar geleden kocht Dave Schep Fleckie 7 bij Veehandel Derk Jan Kuenen. 
Fleckie 7 toonde zich al direct een ijverige melkkoe. “Maar vorig jaar had Fleckie 7 het niet zo gemakkelijk. Ze was bevallen van een tweeling en bleef aan de nageboorte staan. De koe herstelde zich echter prima. Onlangs kalfde ze voor de 10e keer en leverde ze de laatste liters om de prestatie compleet te maken. Fleckie 7 is een prachtige 100% zuivere Fleckviehkoe die je het niet aan ziet dat ze al bijna 13 jaar is. Het is mijn eerste 100.000kg koe en ik ben er trots op,”aldus Dave Schep.
Op dit moment geeft Fleckie 7 vlot 40 liter per dag en is ze drachtig van een Belgischblauwe stier. “Waarom niet van een Fleckvieh fokstier”,  is natuurlijk onze vraag. Aan het antwoord ligt de fosfaatregeling ten grondslag. “Volgens de fosfaatregeling moeten we koeien inleveren omdat we te weinig land hebben. Daarom stop ik met jongvee opfokken. Ik koop bij Derk Jan Kuenen zuivere Fleckviehkoeien of Fleckvieh kruislingen aan. Afhankelijk van de prijs. Dat is me goed bevallen, kijk naar het resultaat met Fleckie 7. En dan laten we alles kalven van Belgischblauwe stieren”. 
 

Meer lezen

Gretha 67 - Vader: BFG Manager

25 oktober 2016

De Fleckvieh kruisingskoe Gretha 67 van Gert Veldhorst uit Sinderen heeft de 100.000kg melk grens overschreden. Zij is de 2e Fleckviehkoe in Nederland die meer dan 100 ton melk heeft geproduceerd. Het Fleckvieras is pas 12 jaar geleden door Bayern Genetik in Nederland geïntroduceerd.
Gert Veldhorst was blij verrast toen hij te horen kreeg dat Gretha 67 (V. BFG Manager) meer dan 100.000kg melk had gegeven. “Ik wist wel dat de teller bij het afsluiten van de 9e lactatie op 90.000kg stond. Maar omdat het eigenlijk een heel onopvallende koe is, had ik niet in de gaten dat ze er al was. Gretha 67 is altijd vlot drachtig, heeft een laag celgetal en is meestal als 1e in de melkstal. Toch heb ik haar dit keer gust gelaten. Ik vond dat ze een beetje stijf begon te lopen. Maar als je haar nu ziet bewegen in de koppel, denk je dat het een 6e kalfs koe is”. 
Gert Veldhorst is 12 jaar geleden als een van de eerste veehouders in Nederland met Fleckvieh begonnen. Hij kwam in contact met de Duitse vertegenwoordiger van Bayern Genetik, Theo Vermohlen. Die adviseerde hem om de stieren Manager en Hippo te gebruiken. Theo Vermohlen ging dan ook met plezier en een bos bloemen naar Sinderen om Gert te feliciteren met het behaalde resultaat.
 

Meer lezen

Heidi 18 - Vader: BFG Engadin

25 augustus 2015

Heidi 18 van Ard en Monique Tetteroo uit Neede is de eerste Fleckvieh kruisingskoe in Nederland die 100.000kg melk heeft geproduceerd. Heidi 18 is momenteel in de 8e lactatie en passeerde tijdens de monstername van 20 augustus de grens van 100.000kg melk.  Naast het feit dat Heidi 18 probleemloos veel melk kan produceren, is ze ook super vruchtbaar en heeft ze een geweldige gezondheid. Volgens Ard Tetteroo is Heidi 18 "een koe zoals je ze wenst. Ze is opvallend onopvallend".

Meer lezen
Terug naar homepagina